Malu Sanders

Malu Sanders

Als Malu Sanders vroeger als kind zomervakantie had, haastte ze zich naar de videotheek, om er met een grote tas vol videobanden vandaan te komen. Bij de studie Filmwetenschappen “viel alles op zijn plek”. Zij is de enige van de drie genomineerden die daadwerkelijk het vak film geeft en het is haar missie om filmeducatie zo groot en belangrijk mogelijk te maken. Tegenwoordig kan iedereen overal films bekijken en ook zelf films maken en dat maakt de interpretatie en analyse ervan urgenter dan ooit. “Het gevaar is dat ze heel snel denken dat ze het wel snappen.” Voor het Vierde Gymnasium ontwikkelde Malu zelf het lesprogramma, dat elk jaar wordt getoetst aan de praktijk. Ze ontwikkelde een compleet aanbod filmmaken, filmanalyse en filmgeschiedenis voor alle leerjaren. Leerlingen in de bovenbouw worden door haar op maat begeleid bij het ontwikkelen van hun eigen filmideeën. Malu organiseert en coördineert filmvertoningen in en buiten school, neemt haar leerlingen mee naar filmfestivals en begeleidt hen naar het Nationaal Filmfestival voor Scholieren en internationale jongerenfilmfestivals. Interessant is, volgens Malu, dat filmmaken talenten van kinderen naar boven haalt die bij andere vakken soms onderbelicht blijven. Malu is actief lid van het landelijk netwerk filmeducatie en ontwikkelde plannen als ‘hoe maak je je profielwerkstuk als documentaire’.